Terms and conditions

Terms and conditions

Välkommen till MognaKvinnor!

Dessa Terms and conditions beskriver terms and conditions för användning av MognaKvinnors webbplats, som finns på https://mognakvinnor.eu.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa Terms and conditions. Fortsätt inte att använda MognaKvinnor om du inte samtycker till att följa alla villkor som anges på den här sidan.

Följande terminologi gäller dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla överenskommelser: ”Kund”, ”Du” och ”Din” avser dig, den person som loggar in på denna webbplats och uppfyller företagets villkor och betingelser. ”Företaget”, ”oss själva”, ”vi”, ”vårt” och ”oss” hänvisar till vårt företag. ”Party”, ”Parties”, eller ”Us”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, godtagandet och övervägande av betalningen som är nödvändig för att genomföra processen för vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande nederländska lagar. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de anses vara utbytbara och därför hänvisa till densamma.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att komma åt MognaKvinnor godkände du att använda cookies i enlighet med MognaKvinnors sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att göra det möjligt för vissa områden att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra dotterbolag / reklampartner kan också använda cookies.

Licens

Om inte annat anges äger MognaKvinnor och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på MognaKvinnor. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från MognaKvinnor för ditt eget personliga bruk under förutsättning att de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Åter publicera material från MognaKvinnor
 • Sälj, hyra eller underlicensera material från MognaKvinnor
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från MognaKvinnor
 • Omfördela innehåll från MognaKvinnor

Detta avtal börjar från och med detta datum. Våra villkor skapades med hjälp av genereringsvillkoren och Generator för integritetspolicy .

Delar av denna webbplats ger användare möjlighet att skicka och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. MognaKvinnor filtrerar, redigerar, publicerar eller recenserar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från MognaKvinnor, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som lägger upp sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning är MognaKvinnor inte ansvarigt för Kommentarer eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och / eller lidits till följd av någon användning av och / eller publicering av och / eller utseende av Kommentarerna på detta webbplats.

MognaKvinnor förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar det:

 • Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra det.
 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part.
 • Kommentarerna innehåller inte något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra företag eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed MognaKvinnor en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och bemyndiga andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Online katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till andra listade företags webbplatser; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag förutom att begära ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsorganisationer som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av länkande part och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkbegäranden från följande typer av organisationer:

 • vanligt kända konsument- och / eller affärsinformationskällor;
 • dot.com-communitywebbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • online katalogdistributörer;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi godkänner länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller för våra ackrediterade företag; (b) organisationen har inga negativa register hos oss; (c) nyttan för oss av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av MognaKvinnor; och (d) länken är i sammanhang med allmän resursinformation.

Terms and conditions

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats. Måste du informera oss om detta genom att skicka ett e-postmeddelande till MognaKvinnor. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats. En lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurssökaren som länkas till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till som är vettigt i sammanhanget och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av MognaKvinnors logotyp eller annat konstverk är tillåtet för länkning utan ett licensavtal för varumärken.

iFrames

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar Terms and conditions

Terms and conditions Vi ansvarar inte för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som kommer upp på din webbplats. Inga länkar ska visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs sekretesspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att anpassa dessa villkor och det kopplar policy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar. Men vi är inte skyldiga till eller så eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet. Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla garantier, garantier och villkor som rör vår webbplats. Och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluter några av våra eller dina skulder som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och någon annanstans i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som följer av ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppkommer i avtal, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge som webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.

Kåt och sugen? Sexchatta live med kåta mogna kvinnor! idag.